Skip to main content

Årsmøte 2020 gjennomført digitalt

BV 2020Årsmøte 2020 i Bestum Vel ble gjennomført digitalt via Zoom. Foruten de vanlige sakene som dagsorden og agenda, samt godkjennelse av protokollen fra 2019, ble både økonomi, Vækerøstuene, Områderegulering Skøyen og mulighetsstudien Aktiv vannflate diskutert.

Blant tema som får ekstra fokus i 2020 er medlemsverving og ekstra vedlikehold/utbedring av Vækerøstuene. I tillegg tror årsmøtet at bidraget styremedlemmen Robertsen og Hansen, på vegne av Bestum Vel, gjør ifbm. Områderegulering Skøyen er viktig for både vellet og området, og bør prioriteres.

Er du én av de 600 som har leser denne oppsummeringen? Da kan du også bidra - meld deg inn i Bestum Vel. Det koster 200 kroner og kan betales til vår konto 1720.51.85402. Merk innbetaling med navn og e-postadresse.