Skip to main content

Beboerparkering Bestum - evaluering og revisjon på gang!

 Screenshot 2020 02 04 at 17.16.02

I løpet av første halvår 2020 vil ordningen med beboerparkering bli evaluert og ev. justert. Har du innspill til ordningen i vårt område kan du sende innspill til vår trafikksak-ansvarlig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Innspill i saken vil bli vurdert og en samlet innstilling fra Bestum Vel vil bli presentert bydelen. Klikk på Beboerparkering - våre veier for å finne mer om veiene som inngår i ordningen i vårt område og på Beboerparkering - hovedside for ytterligere informasjon om ordningen, inkl. økning i priser fra 1.3.2020.

Medlemsskap i Bestum Vel koster 200 kroner for 2020 og kan betales til konto 1720 51 85402.