header 01

arkiv nyheter

Fra våre kollegaer i Frantzebråten Vel og Sollerud Vel

 

sollerudstranda

Vi må vise at vi er mange som er glad i og vil redde Sollerudstranda fra Vann- og avløpsetatens planer om å bruke stranda som utskipingshavn for steinmasser fra Huseby!

Oppropet er utformet som et innbyggerforslag som Oslo Bystyre må stemme over. Vi ber om at Sollerudstranda friområde skal reguleres til "stille område" i kommuneplanen. En slik omregulering gir vern mot økt støy fra nærliggende tiltak nå og i framtiden.

#reddsollerudstranda

Du kan bidra ved å signere oppropet. Alle underskrifter vil hjelpe oss i arbeidet med saken videre! Spre oppropet i sosiale medier, og få med familiemedlemmer, venner og naboer. Si nei til ødeleggende og langvarig anleggsarbeid på Sollerudstranda!

For mer info, se:  facebook.com/reddsollerudstranda Se også vedlegget - SKRIV UT VEDLEGGET I FARGER OG HENG OPP PÅ JOBB ELLER SKOLE

For mer tekniske detaljer om byggesaken se sak 201708944 hos Plan og bygningsetaten særlig Planbeskrivelse med konsekvensutredning og Delutredning anleggsfasen (VAV 2019)

Akersposten 22.02.2019 «Båndlegger et helt barneliv»

Akersposten 22.03.2019 «I fem år: - Et lydnivå tilsvarende E18, kontinuerlig fra klokken 07.00 til 23.00»

Med vennlig hilsen Sollerud Vel og Frantzebråten Vel v/Kristinn Hegna

Foto: akersposten.no, Vidar Bakken.

 


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no