header 01

arkiv nyheter

Rapport om miljøstatus for Bestumkilen - utfylling?

Screenshot_2019-04-13_at_09.55.36.pngByrådsavdeling for byutvikling har bestilt en rapport av Plan og bygningsetaten i Oslo (PBE) om miljøstatus for Bestumkilen. Rapporten er bestilt fordi byrådsavdelingen savner en helhetlig oversikt over miljøvurderinger som er gjort for Bestumkilen, særlig med hensyn til forslaget om utfyllinger i kilen. Som kjent er utfylling av Bestumkilen en del av forslaget PBE har gjort i Områderegulering Skøyen.

Bestum Vel er positiv til at en rapport er bestilt om miljøstatus for Bestumkilen, men er fortsatt STERKT IMOT UTFYLLLING i det hele tatt (det samme er Skøyen Miljøforum). Hvorvidt Byrådsavdelingen for byutvikling er for eller imot utfylling er uvisst, men i det hele tatt å vurdere å fylle ut Bestumkilen er for Bestum Vel prinsippielt helt feil, miljømessig forkastelig og en tilranelse av et blågrønt fellesgode. 

Les bestillingen her - Saksinnsyn - utfylling av Bestumkilen.


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no