Bidra i ditt nærmiljø!

Bestum Vel gjør mye godt for nærmiljøet, men klarer ikke å nå ut til alle om alt det blir gjort. Derfor ber vi alle som leser denne artikkelen om å støtte det viktige arbeidet vi gjør for vårt - og ditt - nærmiljø; og det er flere måter å bidra på:

  • Bli medlem - kr. 200 til konto 1720 51 85402
  • Møt på vårt årsmøte eller styremøter (neste er 13.9.2018)
  • Send oss en e-post med synspunkter eller gode ideer - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Vær aktiv på våre Facebook-sider
  • Hold deg oppdatert om andre ting som skjer på Bestum - lenker til andre Bestum-organisasjoner
  • Send til andre du kjenner i Bestum-området det vi har listet i punktene over, eller dokumentet under som er en oppsummering av det Bestum Vel oppnådde i 2017 og i deler av 2018.

 Arsberetning 2017


 

Copyright © 2023. Bestum Vel. | Org.nr. 917 145 652 | Design og programmering Ørnulf Bratlie