Skip to main content

Bør Huseierne ha en mening om utbygging i Oslo?

Spørsmålet stilte Bestum Vel til generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierens Landsforbund (HL) og under kan du lese spørsmålet og teksten som vi sendte. Svar har vi fått, ett meget positivt sådan, og i neste nummer av medlemsbladet Hus & Bolig kan du lese resultatet, følg med:
Huseierne.no
Bør Huseierne ha en mening om utbygging i Oslo?
Spørsmålet er ikke retorisk stilt, men en betraktning av de artikler etc. som publiseres i Hus og Bolig. For, med en formålsparagraf (§1) som sier at HL skal arbeide for å "fremme saker av økonomisk og sosial interesse for medlemmene" kan det være spennende å høre hva HL mener om den massive utbyggingen i Oslo.
 
Som leder av ett av Oslo eldste vel, Bestum Vel, har vi nettopp kommentert, sammen med flere enn 550 andre inne interessenter, områdereguleringen av Skøyen-området. Foruten forslag om massive høybygg på 16 etasjer, en voldsom utnyttelsesgrad på 165 % mot 125 % og en fjerning av hundrevis av båt- og opplagsplasser, foreslår Plan- og bygningsetaten (PBE) en utfylling av vannspeilet i Bestumkilen.
 
At PBE foreslå og senere trakk forslaget om ekspropriasjon av privat eiendom til sosial infrastruktur sier også litt om hvor gjennomtenkt forslaget til Områderegulering for Skøyen er.....
 
Bestum Vel er spent på hva HL mener om en slike områdeplan siden den både vekker stor sosial interesse hos mange medlemmer og har potensielt negative økonomiske konsekvenser for de som får nærmiljøet nærmest rasert av utbyggere.
 
Vh,
 
Per Øyvind Hansen
Leder Bestum Vel