header 01

arkiv nyheter

Kyststi - Bestum Vels synspunkter

Bestum Vel har uttalt seg om anleggelse av ny kyststi mellom Maxbo og innerst i Bestumkilen. Uttalelsen kan du lese her:

 201412450 – reguleringssak om Bestumkilen - anlegging av kyststi med plattformer langs vannkanten - uttalelse fra Bestum Vel

Vi viser til ovennevne reguleringssak, der Bestum Vel stiller seg positiv til den foreslåtte trasé for kyststi, selv om vi ser at det kan føre til noen ulemper for enkelte av dagens brukere av området – tilgang til fjorden er et fellesgode som vi alle må få gleden av.

En kyststi bør legges så nær vannkanten som mulig, for å åpne strandsonen for allmennheten, og vi forutsetter at det etableres kompenserende tiltak for dagens brukere, for å minimere evt. ulemper.

Bestum Vel ber om at det gjøres tiltak som hindrer sykling på kyststien, enkelte tror dessverre at dagens kyststi mellom Lysaker og Maxbo også er for syklende – men syklistene har allerede en flott sykkelsti som dekker samme strekning, og går videre inn mot Sjølyst!

Med vennlig hilsen Bestum Vel ved Per Øyvind Hansen og Eivind W. Robertsen

 

 


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no