header 01

arkiv nyheter

Støyproblemer på høyt plan

Arbeid mot trafikkstøy er en hovedsak for Bestum Vel.

Trafikkstøy har i lengre tid satt bomiljøet under press i vårt område. Vi har to av de mest trafikkerte strekninger i landet som nabo. Både jernbanestrekningen og E-18 mellom Skøyen og Lysaker ligger helt i toppen når det gjelder trafikktetthet. Samtidig er det knapt gjort noe for å gjennomføre  støyreduserende tiltak.

Foto Hans Kristian Thorbjørnsen  

(til venstre Petter Wille, Bestum Vel, og til høyre Nikolai Astrup)

 

Bestum Vel mange initiativ overfor Jernbaneverket har ikke gitt resultater og vi har derfor besluttet at det må tas et politisk initiativ. Den første sentrale politiker som besvarte vår henvendelse, var Høyres Nikolai Astrup, som også er leder i Stortingets transportkomite. Etter et møte med Bestum Vel, bekreftet Astrup at han vil ta opp vår sak med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

 

Vi vil også gjerne ha råd fra medlemmene om hva som ytterligere kan gjøres for å få støyreduserende tiltak. Behovet for slike tiltak styrkes ytterligere ved at det i forbindelse med områdereguleringer på Skøyen og utbygging av Fornebubanen, legges til rette for en betydelig befolkningsvekst i dette området.

 


Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no