header 01

arkiv nyheter

Nattestøy på Bestum

Bestum, September 2013

Nattestøy på BestumJernbaneverket har sendt ut varsel om støyende arbeider i området Olsens Enke / Harbitzalleen 2. For beboere i det forannevnte området vil det ble alt fra minimalt til særdelses støyende arbeid. Arbeidet vil foregå i perioder så som 7-19, 19-23, 23-01 og 04-07 om morgenen.

Jernbaneverket har søkt Helseetaten i Oslo om dispensasjon fra gjeldende Forskrift om begrensning av støy.

Skulle beboere oppleve støyen som særdeles krenkende kan det søkes om alternativ overnatting. Klikk på bildet og les varslet.

 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no