header 01

arkiv nyheter

E18 i tunnel

 

Til glede for Bestum Vel, Vestkorridoren har blitt prioritert i Oslopakke 3.

I mange år har Bestum Vel, sammen blant annet Bydel Ullern, arbeidet iherdig for å gjøre Bestumkilen tilgjengelig for almennheten. Nå er vi ett skritt nærmere drømmen. I revidert plan for Oslopakke 3 er det planlagt at tunnel under E18 fra Framnes til Asker skal bygges. - Dette er meget gledelig, sier Eivind W. Robertsen, nærmiljøansvarlig i Bestum Vel. – Det gjenstår å se om det blir realitet, men et signal om at vart nærmiljø kan bli oppgradet på en positiv måte er det ingen tvil om, legger han til.

Selv om det er flere år frem til mulig igangsettelse, vil Bestum Vel, som alltid, følge saken.

Du kan lese mer om Bestum fra områdets beste nyhetskilde: www.akersposten.no.


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no