Skip to main content

Drastisk endring av Skøyen

Bestum november 2012

dittOslo skoyenOle Wiig presenterte planene for et 17 et. bygg ved Sofienlund på Skøyen. BU-leder Carl Oscar Pedersen ser skeptisk ut.

Seminaret om utviklingen av Skøyen munnet ut i en til dels hissig debatt. Flere etterlyste en masterplan for ­Skøyen.

SKØYEN: Mange møtte opp på det åpne seminaret hvor utviklingen av Skøyen sto i sentrum. Som knutepunkt vil Skøyen i fremtiden få T-banestasjon på en linje som går fra Majorstua til Fornebu. Ekspressbusser fra Bærum vil stoppe på Skøyen med overgang til jernbane, T-bane og trikk. Det er forventet store utbyggingsprosjekter, som vil dra nye tusener av mennesker til området.

Må bli levende

Flere av innlederne understreket viktigheten av å skape gode byrom og grønne områder. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) viste til at ny T-bane til Fornebu med stasjon på Skøyen og med E18 under bakken ville endre bydelen vesentlig. Skøyen vil bli et trafikknutepunkt med bymessig fortetting og i fremtiden vil vi kunne få nye boområder langs Bestumkilen med plass til 5000 nye boliger.

Miljø- og samferdselsbyråd, Ola Elvestuen (V) viste til at Skøyen var en død bydel etter arbeidstid. Skøyen må bli et levende sted. Nøkkelen er kulturaktiviteter som gjør Skøyen til et attraktivt sted å være, også for folk fra andre kanter av byen, sa Elvestuen og understreket viktigheten av å ha gode gå- og sykkelstrategier inkludert i planene for utviklingen av Skøyen.

Les resten av artikkelen i dittOslo

Årsmøte avholdt 11. april 2012

klubbe

Årsmøte i Bestum Vel ble avholdt 11. april 2012 i Ullern Menighetshus. Blant temaene var årsrapporten 2011, regnskap Bestum Vel og Vækerøstuene, lokale byggeprosjekter, Bestumkilen, samt en bedre utnyttelse av Vækerøstuene/Gamle Vækerø Politistasjon gjennom Bydel Ullern.

For de av Bestum Vels medlemmer som ønsker årsrapporten tilsendt kan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontaktes.


 

E18 i tunnel

 

Til glede for Bestum Vel, Vestkorridoren har blitt prioritert i Oslopakke 3.

I mange år har Bestum Vel, sammen blant annet Bydel Ullern, arbeidet iherdig for å gjøre Bestumkilen tilgjengelig for almennheten. Nå er vi ett skritt nærmere drømmen. I revidert plan for Oslopakke 3 er det planlagt at tunnel under E18 fra Framnes til Asker skal bygges. - Dette er meget gledelig, sier Eivind W. Robertsen, nærmiljøansvarlig i Bestum Vel. – Det gjenstår å se om det blir realitet, men et signal om at vart nærmiljø kan bli oppgradet på en positiv måte er det ingen tvil om, legger han til.

Selv om det er flere år frem til mulig igangsettelse, vil Bestum Vel, som alltid, følge saken.

Du kan lese mer om Bestum fra områdets beste nyhetskilde: www.akersposten.no.


 

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.