header 01

arkiv nyheter

Adventveien 4 – nybygg på gang?

Adventveien 4 145x91Bestum, juni 2010

Det planlegges å bygge i Adventveien 4, og på nytt er det strid om en utbygging på Bestum. Saksnummer 201002927 hos plan- og bygningsetaten i Oslo omfatter bygging 2 eneboliger og tilbygg til eksisterende bebyggelse.

Slik Bestum Vel oppfatter saken er naboprotestene knyttet til bl.a. størrelse på nybyggene og innplassering i landskapet. Byantikvaren er også involvert fordi området hvor Adventveien 4 ligger er vurdert som antikvarisk verdifullt.

Bestum Vel følger saken videre. Klikk på bildet for å se en større versjon.

Bli medlem!

Medlem via Vipps

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no