Skip to main content

Nyhetsarkiv for 2009

Leder av Bestum Vel mottok Bydel Ullerns kulturpris

kulturpris2009_miniatyrDesember 2009

Torsdag 17. desember var det offisiell overrekkelse av bydelens kulturpris for 2009. Per Ø. Hansen, leder av Bestum Vel mottok ærbødig prisen, og takker for tilliten bydelen hadde vist ham, styret og deres arbeid for bevaring av Vækerøstuene.

Prisen på kroner 10 000 kommer godt med i restaureringsarbeidet som begynner like over nyttår.

Du kan lese hva Akersposten.no skrev om tildelingen ved å klikke HER, og dele kanskje vellets tanker om et kultursenter hvor Vækerøstuene og Vækerø politistasjon (bygget 1892 og i Oslo kommunes eie) kan være utgangspunkt.

Julemarked i Vækerøstuene

JulekransNovember 2009.

5. og 6. desember er det på nytt det populære julemarkedet i Vækerøstuene.

Samtlige kunsthåndverkere stiller ut, og det er gode muligheter til å kjøpe finfine julegaver. Utstillerne er keramikerene Rein Follestad og Irene Sandved, malerinne Aja Stranger og glasskunstner Anne Haavind.

Julemarkedet har åpningstidene 10-16 lørdag 5., og 12-16 søndag 6.

Styret i Bestum Vel og kunsthåndverkerne ønsker alle velkommen!

Leder av Bestum Vel tildelt Bydel Ullens kulturpris for 2009

November 2009.

På bydelsutvalgsmøtet i bydel Ullern i november ble vellest leder, Per Øyvind Hansen tildelt kulturprisen for 2009. Under ser du faksimiler fra Aftenposten.

Kulturpris

Kulturpris 2

Foruten Hansen, skal det nevnes at Tore Hæg og Eivind W. Robertsen har vært svært delaktige i arbeidet med Vækerøstuene. Prispengene kommer godt med og vil sannsynlig gi en av stuene, Firkanten, nye vannbord.

Bestum Vel møter Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

Oslo byvåpenOktober 2009.

29. oktober møtte Bestum Vel Byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Anledningen var budsjettet for Oslo i 2010, og hvor kommunen innbyr lag, vel, foreninger og lignende til deputasjon, dvs. anledning til å komme med synspunkter og innspill til budsjettet. For Bestum Vel var det spesielt to saker som var på agendaen i de 20 minuttene vi har fått stilt til disposisjon: Bestumkilen og Vækerøstuene. Bestumkilen fordi det er meget viktig at Oslo kommune ser kilen som en del av Fjordbyen og at det blir allokert midler i den foranstående Mulighetsstudie Bestumkilen. Vækerøstuene fordi det er ett av bydelens eldste bygninger med en særlig kulturhistorisk verdi.

Klikk HER for å se vår presentasjon for Byutviklingskomiteen.

Bestumkilen - masser av muligheter

BestumkilenOktober 2009

Mandag 19. oktober innbød Bydel Ullern en rekke interesseorganisasjoner, inklusive Bestum Vel, til dugnad om Bestumkilen. Intensjonen bak møtet var å få alle interessenter i og omkring Bestumkilen til å tenke positivt og fremover: tenk deg Bestumkilen i 2020; hva ser du for deg da? De ca 20 fremmøtte ble delt inn i grupper, og oppgaven var både å få gode og dårlige sider ved dagens situasjon samt å tenke "out of the box" for fremtiden. Blant mange gode ideer var nok akvarium-tunnel fra Vækerø til Bygdøy-landet via Killingen kanskje det beste. Av andre forslag var både badeland innerst i kilen (på dagens båtoppstillingsplass), internasjonalt ro- og padlesenter på samme sted, og gode bevertningssteder blant mange gode forslag. Du kan lese mer om møtet på Akersposten.no.

Bilde: Oversiktsbilde «lånt« av Akersposten. Foto: Vidar Bakken. Klikk HER eller på bildet for å se en større versjon

Bestum Vel sponser basket-jenter

September 2009.

Bestum Basket 1 Bestum basket 2 Bestum basket 3
Nærbilde av rygg/logo Julie Thale

For en tid tilbake mottok Bestum Vel en søknad fra Ullern Basket, jenter årgang 2000 med forespørsel om å bli sponsor av ett sett drakter. Søknaden ble behandlet i styremøte, og beslutningen var positiv - 5000 kroner til nye drakter. Bestum Vel synes det er positivt å kunne støtte basket-jentene med nye drakter, og i og med at de fleste spillerne er fra Bestum, var avgjørelsen enda enklere. På bildene ser du to av spillerne, Thale og Julie, begge 8 år, som poserer i nye drakter. Vi kommer tilbake med lagbilde i løpet av kort tid.

Bestum Vel møter Byutviklingskomiteen i Oslo kommune

Oslo byvåpenOktober 2009.

29. oktober møtte Bestum Vel Byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Anledningen var budsjettet for Oslo i 2010, og hvor kommunen innbyr lag, vel, foreninger og lignende til deputasjon, dvs. anledning til å komme med synspunkter og innspill til budsjettet. For Bestum Vel var det spesielt to saker som var på agendaen i de 20 minuttene vi har fått stilt til disposisjon: Bestumkilen og Vækerøstuene. Bestumkilen fordi det er meget viktig at Oslo kommune ser kilen som en del av Fjordbyen og at det blir allokert midler i den foranstående Mulighetsstudie Bestumkilen. Vækerøstuene fordi det er ett av bydelens eldste bygninger med en særlig kulturhistorisk verdi.

Klikk HER for å se vår presentasjon for Byutviklingskomiteen.

Omregulering midt i bo-området Bestum

September 2009.

Plan- og bygningsetaten varslet i Aftenposten for litt siden om omregulering av Harbitzalleen 3-5-7. Området som det søkes om omregulering av er i dag regulert til industri- og lagerformål. Det er et ønske fra forslagsstiller (arkitekter på vegne av oppdragsgiver) om å regulere området til bolig, kontor, varehandel og allmennyttige formål. Harbitzalleen 3-5 er kjent som tidligere Alpharma, nr 7 er i dag Oslo Apartments. Bestum Vel følger saken da omreguleringen kan være meget omfattende. Naboer til området har allerede vært i kontakt med styret i Bestum Vel. Du kan se alle dokumentene i saken ved å klikke HER.

Horribel start på skoleåret

FortausgravingAugust/september 2009.

Mange har sikkert lest om det som møtte mange førsteklassinger som skulle gå til Bestum skole første skoledag. Fortauet i Ullernveien var gravd opp, elevene måtte gå ut i veien, og arbeidet var igangsatt ulovlig. Bestum Vel tok opp det graverende!!! arbeidet som var iverksatt, og etter hjelp fra både Akersposten.no og FAU ved Bestum skole ble arbeidet stoppet. Det viste seg at arbeidet var igangsatt uten nødvendige tillatelser. Sikring av arbeidet og alternative ruter for fotgjengerne (les førsteklassingene) var under enhver kritikk. Samferdselsetaten tok affære, stoppet arbeidet og gav utbygger klar beskjed om å rette på feilene. I skrivende stund er fortauet i Ullernveien tilbake på plass, mens andre fortau i Bestum-området ser ut til å stå for tur. Bestum Vel følger opp.

Bilde: Lånt fra Akersposten.no. Fotograf: Vidar Bakken.

 

Bestum Vel får støtte fra Erling Lae

Foto: Vidar Bakken. www.akersposten.no

Bestum, juni 2009.

Kanskje er overskriften tendensiøs, men byrådsleder Erling Lae er enige med Bestum Vel i at en 1100-metersbane i Bestumkilen for ro- og padlere er en god idé. Vi har tidligere skrevet om saken her på våre hjemmesider, og vi har gitt uttalelser til bl.a. PBE om hvordan Bestumkilen bør reguleres. 5.6.2009 skrev Akersposten-journalist Vidar Bakken en fin artikkel som oppsummerer behovet for en fornuftig regulering av Bestumkilen.

Det er også gledelig å observere at såvel Oslo kommune som Bydel Ullern ser behovet for å se Bestumkilen i en større helhet. På bydelsutvalgsmøtet forrige måned ble det vedtatt å gjennomføre en "Mulighetsstudie av Bestumkilen frem mot 2020". Studien blir organisert som ett prosjekt, og i prosjektet sitter bl.a. Eivind Bødtker fra Kontaktutvalget for Velforeninger (KUV).

Bestum Vel, som var tilstede på bydelsutvalgsmøtet, fikk via representant Tom S. Vadholm (Høyre) formidlet sitt ønske om en tett dialog med prosjektet. Ønske om tett dialog er grunnet i vellets nærhet til kilen, og ikke minst klare synspunkt om fremtidens behov for et levende nærmiljø i Bestumkilen.


Les mer på akersposten.no, og kommentér gjerne på deres hjemmesider.

 

Aksjon Nærmiljø Ullernchausseen i Akersposten

Foto: Vidar Bakken. www.akersposten.no

Bestum, juni 2009.

Aksjon Nærmiljø Ullernchausseen fikk meget god spalteplass forrige uke i akersposten, både i papir og på nett.

Akersposten beskrev meget godt aksjonens hovedinnvendinger mot de planlagte utbyggingene langs Ullernchausseen og hvilke negative konsekvenser dette vil belaste området med. Spesielt vil Montebello-området bli hardt belastet med økt trafikk, parkering, støy, forurensning, tap av sol og utsikt, friarealer; i sum et redusert nærmiljø.

Les mer på akersposten.no, og kommentér gjerne på deres hjemmesider.

Se også andre artikler om samme nærmiljøproblem her.

 

250 000 kroner til utbedringer av Firkanten

Foto: Vidar Bakken. www.akersposten.no

Bestum, mai 2009.

For ikke lenge siden fikk Bestum Vel en gladmelding i postboks 375. Byantikvarten i Oslo hadde på basis av Vækerøstuenes høye kulurhistoriske verdi og velformulerte søknad. Pengene skal, sammen med tildelingen fra Bydel Ullern (100 000 kroner) brukes til å sette utvendig tak, vegger, pipe og takrenner i god stand.

Du kan lese hele artikkelen ved å klikke her.

 

Akersposten: årsmøtet og foredragsholder Carl I. Hagen

Carl I Hagen holder foredrag for Bestum Vel. Foto: Anders Jørstad, Akersposten.no

Bestum, mai 2009.

I forrige uke skrev Akersposten.no om årsmøtet i Bestum Vel. Avisen skrev om en engasjert Carl I. Hagen som tok opp alt fra hva som må til for suksess i lokalt organisasjonsarbeid - ildsjelen - via utfordringene knyttet til lokalpolitikk til behovet for å involvere ungdommen.

Du kan lese hele artikkelen ved å klikke her.

 


"Aksjon Nærmiljø Ullernchaussen" etablert

Bestum, mai 2009

27. april 2009 ble Aksjon Nærmiljø Ullernchaussseen stiftet av seks vel med grenser tilstøtende Ullernchausseen. Aksjonen har som formål:

Aksjon Nærmiljø Ullernchausseen skal opptre på vegne av medlemsvellene for å ivareta nærmiljøets interresser knyttet til de planlagte utbygginger langs Ullernchausseen/Ring 3.

Bestum Vel har bragt på rene at et sted mellom fem og ti næringsutbygginger er under planlegging, og til behandling av både bydel, kommune og i fagetater. UtbyggingenLånt av Plan- og bygningsetaten i Oslohar en potensiell masse på 150 000 kvadratmeter.

- Aksjonen er meget bekymret for at bydel, kommune og fagetater ikke ser disseutbyggingene undere ett, sier koordinator Jan Eiler Fleischer på vegne avnærmiljøaksjonen.

- Vi krever en samlet konsekvensutredning av dennemassive utbyggingen legger han til. - Det er vanskelig å få begrep om hvor mye 150 000 kvadratmeter byningsmasse er, sier Fleischer, men det er omtrent som:

  • 5 Oslo Rådhus ved siden av hverandre, eller
  • hele Oslo Lufthavn Gardermoen

- Alt plassert mellom Smestadkrysset og CC Vest, legger Fleischer lakonisk til.

- Det er innlysende at politiske myndigheter må på banen for å utrede de totale konsekvensene en slik utbygging vil få på, legger han til, og opplyser at førstkommende torsdag vil nærmiljøaksjonen møte i Ullern Bydelsutvalgs møte for å følge opp at Bydel Ullern tar sitt ansvar.

Bestum Vel er ett av de seks vellene i nærmiljøaksjonen, og vil informere våre medlemmer om saken her på våre hjemmesider.

 

Årsmøte i Bestum Vel 5. mai 2009

8. mai 2009 - så snart årsmøtereferatet er godkjent iht. innkalling og dagsorden vil det bli tilgjengelig og kan lese i sin helhet ved å trykke på lenken STYREINFORMASJON øverst på denne siden.

- Styret

Årsmøte i Bestum Vel

Bestum, april 2009.

I en invitasjon som dumper ned i samtlige Bestum-postkasser denne uken står det å lese at Bestum Vel:

har gleden av å invitere deg til både årsmøte for 2009, og et spennende foredrag av Stortingets visepresident, og Bestum-beboer, Carl I. Hagen om verdien av lokalt engasjement.

Bestum Vel er din representant i nærmiljøsaker som:

- Skolevei

- Trafikk og parkering

- Fellesarealer

- Utbygging

- Bestumkilen

 

I tillegg hjelper vellet lokalt kunsthåndverk gjennom drift av Vækerøstuene.

Møt opp tirsdag 5. mai kl. 20, Ullern menighetshus, Holgerslystveien 22.

Velkommen!

Du finner alt om Bestum på www.bestum.no

 

Finn ut om din vei ligger på Bestum - klikk her

 

Vil Bestum-villa i Øvre Skogvei 6 bli bevart?

Øvre Skogvei 6 - bilde lånt fra www.finn.no

Bestum, april 2009.

I den siste uken har både Aftenposten Aften og Akersposten skrevet om sveitservillaen i Øvre Skogvei 6 som har vært truet av rivning. Nå ser det ut til å gå bedre enn som så.

Mot både byråden og fagetaten har Byutviklingskomiteen satt foten ned og ønsker at byråden fremmer sak om bygg- og deleforbud. Fortidsminneforeningen har også involvert seg i saken og er glad for komiteens standpunkt.

Du kan se bildene av villaen på FINN, samt lese om saken på www.akersposten.no.

 

Abbediengen holdeplass foreslås flyttet

Abbediengen holdeplass

Bestum, april 2009.

Fra våre venner i Kontaktutvalget for velforeningen i Oslo (KUV) har vi fått kopi av planforslag fra Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE).

Planen går i korthet ut på å oppgradere holdeplassen samt å flytte den ca 140 meter nordøst i forhold til dagens plassering.

Det har kommet klager fra naboer. Byantikvaren har også kommentert saken, som nå ligger til behandling i PBE. Holdeplassen ligger sentralt i vellest geografiske område, og vi vil følge saken videre. Vi tar gjerne imot synspunkter fra våre medlemmer.

Du kan lese mer på PBEs saksinnsynsider.

 

Rammetillatelse gitt for Vækerøveien 3

Vækerøveien 3 - lånt fra fra www.google.no

Bestum, mars 2009.

Som Bestum Vel har skrevet om tidligere er det store diskusjoner mellom utbygger av Vækerøveien 3 og dens naboer. Bestum Vel har gitt sin uttalelse om saken, og blant annet argumentert mot byggests størrelse, dets utilpassethet i strøket og mulige trafikale problemer. I tillegg har et stort antall naboer, et sameie og et advokatkontor også protestert mot utbyggingen. Alle til liten nytte ser det ut til.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gav utbygger rammetillatelse for oppføring av det 4 etasjer store kontorbygget pluss kjeller. Bygget blir på 3258 kvm + 531 kvm.

Bestum Vel tar rammetilatelsen til etterretning. Du kan lese mer om saken her og klikke på bilde for å se hvor kontorbygget skal ligge.

 

Aften Aften skriver om Vækerøstuene

Aften AftenAften Aften 2Aften Aften 3

Bestum, februar 2009

Onsdag 4. februar skrev Aften Aften i BYDELEN et større stykke om Vækerøstuene. Blant annet var kunsthåndverkerne Rein Follestad og Bjørg Thorallsdottir intervjuet samt Bestum Vels leder Per Øyvind Hansen. Du kan se hele artikkelen ved å klikke på bildene over.

Aften Aftens journalist Sigri Anne Eggen skriver om Vækerøstuenes tilstand og om vellets arbeid for å få inn nye kunstkrefter og våre søknader til bydel og Byantikvar om midler til rehabilitering. Kvaliteten på bildene gjør det vanskelig å lese teksten, men kort gjenfortalt refererer artikkelen til stuenes historie, vellest overtagelse i 60-årene, kunsthåndverkernes ønske om forbedrede lokaler, de nye kunstkreftene, den innvilgede støtten på 100 000 kroner og vellets ønske om ytterligere midler og dialog med Bydel Ullern. Det siste er spesielt viktig siden Bestum Vel vil søke om ytterligere midler fra Bydel Ullern; såkalte "krisepakke-midler" til vedlikeholdsinvesteringer.

Bestum Vel oppfordrer alle som leser denne artikkelen om å sende sin støtte til BU-leder i Bydel Ullern ved å klikke på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Du kan kopiere teksten under inn i meldingshodet og i tekstboksen:

Støtteerklæring for Bestum Vel - Vækerøstuene

Hei!

Jeg oppfordrer Bydel Ullern til å støtte Bestum Vels arbeid i Bestumområdet, og spesielt deres behov for å rehabilitere de flotte Vækerøstuene.

Vennlig hilsen

100 000 kroner til Vækerøstuene

VækerøstueneBestum, januar 2009.

I forbindelse med siste budsjettmøte i Bydel Ullern ble det besluttet å innvilge Bestum Vel 100 000 kroner i rehabilitering av Firkanten (den minste av de tre Vækerøstuene).

Bestum Vel er selvsagt meget godt fornøyd med bevilgningen, og foruten søknad til Bydel Ullern, har vellet søkt Byantikvaren i Oslo om midler. Byantikvaren tar sin beslutning i løpet av første kvartal 2009, og Bestum Vel har gode forhåpninger.

Bestum Vel vil også søke det lokale næringslivet om midler til rehabiliteringen; medlemmer av vellet (og du som leser dette) oppfordres til å informere styret om mulige givere.

Bestum Vel ønsker 1000 meter ro- og padlebane

Bilde er "stjålet" fra www.bestumkilen-roklubb.no/photo_album.htmlBestum, januar 2009.

Bestum Vel fikk det som det ville, håper vi. Vi skrev i august i fjor om de to alternativene for ro- og padlebane i Bestumkilen (se sak under), og frem til 14. januar 2009 var plan- og bygningsetatens forslag ute på høring. PBE foreslår, som Bestum Vel også ønsket, alternativ 1.

Bestum Vel berømmer PBE for valg av alternativ 1, og håper altarnativet også blir endelig vedtatt.

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.