Skip to main content

Nyhetsarkiv for 2007

På denne siden finner du referanser til saker fra 2007. Klikk på lenkene til høyre hvis du er interessert i å lese saker fra andre år.

Julemarked på Vækerøstuene

Vækerøstuene

Bestum, desember 2007

Det er igjen julemarked hos kunsthåndverkerne i Vækerøstuene. Keramiker Rein Follestad har åpent hver dag fra kl. 10-16 og i helgene frem til jul lørdag og søndag kl. 11-16. Også maler Aja Stranger holder juleåpent.

Du kan besøke Rein Follestads hjemmesider ved å klikke HER. Besøksadresse er Drammensveien 227, ved Maritim.

Bomstasjon blir stående?

Bomstasjonbilde

Bestum, desember 2007

Det ser ut til at blant annet Bestum Vels innvendinger mot å flytte bomstasjonen fra Drammensveien til Hoffsveien/ Tingstuveien, på grunn av fare for bl.a. økende tafikkbelastning i Bestumområdet, blir tatt til følge. Aftenposten Aften siterer i dag, 6. desember, Statens vegvesen. - Statens vegvesen ønsker ikke å gjennomføre tiltak som medvirker til en slik utvikling (økt trafikk-belastning, red. anm.).

Høringsutkast om Akergårdene

Bilde: Nordvik og partners

Bestum, desember 2007

Byantikvaren har utarbeidet en egen verneplan for alt fra store gårdsbruk til små husmannsplasser i Oslo. Blant bygninger og områder som er blitt vurdert fra vårt område, kan vi nevne Nedre Bestum gård, Øvre Bestum gård, Vækerøstuene og Abediengen gård. Du finner alt om forslag til verneplan på Byantikvarens hjemmesider. Trykk på bildet til venstre (Øvre Bestum) og les mer om verneplanen.

Konstituerende møte i Ullern bydelsutvalg

Bydel Ullern

Bestum, november 2007

Torsdag 1. november er det konstituerende møte i Ullern bydelsutvalg. Du kan lese sakslisten HER.

Stasmusikken jubilerer

Bestum stasmusikk

Bestum, oktober 2007

Lørdag 13. oktober feirer Bestum stasmusikk 20 år, og inviterer til konsert i atriet på Diakonhjemmets høgskole. Konserten starter klokken 14 og er nesten gratis (inngang kr. 20). Se invitasjonen HER. Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Veiarbeid i Bestum Vels område

Veiarbeide-1 Veiarbeide-2

Bestum, oktober 2007

Det er med glede vi registrerer veiarbeide både i Bestumveien og i Ullernveien. Selv om begge prosjektene gir nedsatt fremkommelighet i en periode, er det gode utsikter til en fremtidig forbedring. De to prosjektene kan du lese mer om HER i Akersposten Ullern Avis. Klikk på bildene for å se dem i større målestokk.

Møte i Ullern bydelsutvalg

Bydel Ullern

Bestum, oktober 2007

Det er møte i henholdsvis Ullern byutviklings- og samferdselskomite og Ullern kultur- og oppvekstkomite på torsdag 11. oktober. Det avholdes ikke møte i Ullern helse- og sosialkomite.

Sakslister: Ullern byutviklings- og samferdselskomite og Ullern kultur- og oppvekstkomite.

Ansiktsløfting av Bestum stasjon

Bestum stasjon-1 Bestum stasjon-2

Bestum, september 2007

For den iakttagende Bestum-beboer har det skjedd positive ting på Bestum stasjon. Bygget har fått et flott strøk ny maling. Ikke bare har veggene blitt nymalte, vinduskarmene har fått ett nytt strøk dyprød, nesten burgunder maling. Også stasjonsnavnet har blitt malt på nytt, om enn som tidligere skrevet Bestun og ikke Bestum. Klikk på bildene for å se dem i stor målestokk eller sving en tur nedom for å kikke på den flotte bygningen.

Møte i Ullern bydelsutvalg

Bydel Ullern

Bestum, august 2007

Torsdag 30. august var det møte i Ullern bydelsutvalg i Sponhoggveien 2 (Stoppestedet). Blant sakene kan nevnes: SFO, omsorgsmelding og barnehageprosjekter.

Du kan se sakslisten her.

Transport av tunnelmasse i Vækerøveien

Transport av tunnellmasse

Bestum, august 2007

Jernbaneverket bygger som kjent nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker (distansen Skøyen - Lysaker er ikke endelig vedtatt). Ett av delprosjektene er tunnel i Bærum - Skallum. Tunnelmassen skal transporteres fra Bærum til Oslo havn med lastebil og henger, og traseen som er valgt berører Bestum Vel i det transportør bruker Bærumsveien, Vækerøveien og E18. Vækerøveien, som er Bestum Vels sydlige grense, vil med dette bli enda mer belastet. Blant de som blir negativt påvirket er veiens naboer, bruker og beboere. I tillegg vil skoleelever som krysser Vækerøveien på vei til/fra Bestum skole bli ekstra utsatt. Du kan lese mer om saken på Jernbaneverkets hjemmesider (www.jernbaneverket.no).

Bestum vel følger opp saken.

Rykte: Jernbaneverket og Europark planlegger i hemmelighet stor parkeringsplass på Bestum

Parkeringsplass

Bestum, juni 2007

Fra ett av Bestum Vels medlemmer fikk vi en bekymret e-post. Medlemmet skriver:

«På jernbanens område – mellom Skøyen stasjon og Olsens Enke hagesenter – er man i gang med å planere ut et større område som skal leies ut til Europark. Det er snakk om parkeringsplass for noen hundre biler, og plassen ser ut til å komme helt inntil nåværende bebyggelse, ca. 7-8 meter fra husene.

Det som er utrolig, og muligens ulovlig, er at dette skjer helt uten at beboerne har fått noe som helst varsel. Vi fikk vite dette helt tilfeldig fordi en nabo av meg kontaktet gravemaskinføreren og spurte hva han holdt på med. Min nabo – som er en myndig dame – fikk stoppet arbeidet inntil man kunne legge frem nødvendige papirer som autoriserte arbeidet.

Så vidt vi kan forstå må adgangen til området skje via en liten villavei ut fra Harbitzalleen som ikke er dimensjonert for dette formålet.

For å oppnå maksimalt areal har de også fjernet en støyvoll som har tatt av for en god del av støyen fra jernbanen. Resultatet av dette blir at vi som beboere – i tillegg til økt støy fra Norges mest trafikkerte jernbanestrekting – vil få betydelig økte støy-, trafikk- og sannsynligvis støvplager (plassen skal ifølge gravemaskinfører ikke asfalteres).

Vi føler oss rettsløse i denne saken, og håper at noen av deres folkevalgte kan hjelpe oss, i hvert fall med å forstå hva som skjer og evt. gripe inn overfor ulovligheter.»

Kartet viser hvordan plassen ser ut til å bli anlagt, og hvordan atkomsten ser ut til å bli. Klikk HER for å se en større versjon av kartet.

Bestum vel følger saken videre

Møte i Ullern bydelsutvalg

Bydel Ullern

Bestum, juni 2007

Torsdag 21. juni er det møte i Ullern bydelsutvalg i Sponhoggveien 2 (Stoppestedet). Blant sakene kan nevnes sjenkebevilling, bydelens økonomiske status og barnehageprosjekter.

Du kan se sakslisten her.

Viktig allmøte om Bestum og Frognerkilens fremtid

Bydel Ullern

Bestum, juni 2007

Bydelsutvalgslederne i bydelene Frogner og Ullern inviterer alle interesserte til et åpent møte om fremtidens bruk av Bestum- og Frognerkilen. I møtet vil det bli lagt spesielt vekt på badeplasser, båtliv, kyststi og turvei. Se møtedetaljene her.

Saksdokumenter fra Bydel Ullern

Bydel Ullern

Bestum, mai 2007

Sakskart til møtet i Ullern bydelsutvalg 15.05.2007 er tilgjengelig HER.

Vil etterforske ulovlige brygger

Hengsengveien 1

Bestum, mai 2007

Bestum Vel følger debatten om ro- og padlemulighetene i Bestumkilen, og roere og padlere er litt skuffet over at bystyret er lite konkrete i sitt vedtak vedrørende forholdene i Bestumkilen, skriver Ullern Avis Akersposten, men er fornøyd med at påstanden om ulovlige bryggeanlegg skal etterforskes. Les mer om saken på avisens hjemmesider HER.

(foto Mette Winderen)

Vil bygge i friområde

Hengsengveien 1

Bestum, april 2007

Vårt nabovel, Bygdø, opplever at eierne av Hengsengveien 1 på Bygdøy, - høydedraget innerst i Bestumkilen -, ønskes omregulert til utbyggingsområde.

Klikk HER eller på bildet for å se kartet i større målestokk.

Les mer om saken HER.

Saksdokumenter fra Bydel Ullern

Bydel Ullern

Bestum, april 2007

Ved å klikke på lenkene under finner du sakskartene til de følgende tre komiteene:

Byutviklings- og samferdsel
Helse- og sosial
Kultur- og oppvekst

Komplette saksdokumenter kan fås ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i Bydel Ullern.

Revidert småhusplan

UHF

Bestum, mars 2007

Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene (UHF) er en av Bestum Vels samarbeidspartnere. Blant de sakene UHF arbeider med, og som er referert til i deres årsberetning for 2006 er småhusplanen for Oslo. Du kan lese årsberetninger HER og se deres hjemmesider ved å klikke her.

Iraks ambassade til Bestum?

Iraks ambassade

Bestum, mars 2007

Aftenposten Aften skrev i sin utgave mandag 26. mars om en hemmelig plan om en mulig etablering av Iraks ambassade i Tingstuveien 7F. Nei, det var ingen prematur aprilspøk, og du kan lese mer om saken her. At dette er en sak som vil engasjere mange i vårt nærområde er sikkert. Her kan du lese kommentar som ble sendt til bydelen fra en av våre medlemmer:
Da jeg åpnet Aften i går kveld, fikk jeg et sjokk: Tingstuveien 7F er en av tre mulige plasseringer av Iraks nye ambassade. At man kan tenke på en liten smal villavei i en slik sammenheng er utrolig. I tillegg til at dette er et utpreget boligstrøk med mange barnefamilier, kan det jo nevnes at bare noen få hus bortenfor ligger det en barnehage. Barns behov for trygge oppvekstvilkår betones stadig av våre politikere.

Jeg vet ikke hvor byråd Merete Agerbak-Jensen bor, men tviler på at hennes naboer vil være enige i hennes vurdering om at Iraks ambassade ikke er spesielt utsatt. Følger byråden med på Dagsrevyen, der det daglig er rapporter om irakere som dreper irakere, gjerne et titalls eller flere ad gangen?

(Foto: JAN THOMAS ESPEDAL)

Bestum Vel hjelper Bydel Ullern

Bydel Ullern

Bestum, mars 2007

På årsmøtet til Bestum Vel tilbød vellet seg å legge ut bydelsinformasjon på sine hjemmesider. Det gjør vi nå, og i første omgang legger vi ut sakslisten til bydelsutvalgets møte den 29. mars. Ønsker du komplette saksdokumenter får du det ved å sende en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Klikk HER for å laste ned sakslisten.

Godt gjennomført årsmøte

Årsmøte Bestum Vel

Bestum, mars 2007

Et godt gjennomført årsmøte i Bestum Vel. Slik kan vel det hele oppsummeres.

Foruten de vanlige årsmøtesakene ble det tid til å høre leder av politisk sekretariat i Bydel ullern, Tore Gleditsch, fortelle om saker som opptar bydelen. Han la spesielt vekt på at Bestum Vel spiller en viktig rolle i utviklingen av nærområdet, og at en nær dialog mellom bydel og vellet er viktig for å nå de mål Bestum Vel setter seg.

Styret i Bestum Vel ble enstemmig valgt for en ny periode.

Fullstendig referat fra årsmøtet vil du finne på siden Styreinformasjon / Referater så snart det er godkjent.

Bomstasjon i Hoffsveien

Bomstasjon

Bestum, februar 2007

Statens vegvesen ønsker å flytte dagens bomstasjon på Thune (Drammensveien ved Møller Skøyen) til krysset Hoffsveien/Tingstuveien. Flyttingen vil innebære økt trafikk, støy og parkeringsproblemer for beboere i Bestum-området. Bestum Vel ønsker ikke en slik flytting. Klikk på lenkene nedenfor hvis du vil lese mer om flyttingen og vellets uttalelse til vegvesenet og Ullern bydel.

Klikk HER for å lese uttalelsen fra Bestum Vels uttalelse.

Ullern Avis Akersposten har hatt flere artikler om saken: Artikkel 1 og Artikkel 2.

Klikk HER for å laste ned Bydel Ullerns samferdsels- og utviklingsplan.

Klikk HER for å lese forslaget fra Statens vegvesen.

Klikk HER for å se på tilhørende kart.

Siste - Ullern bydel er mot flytting av bomstasjonen

Til glede for Bestums beboere går Ullern bydel i mot flytting av bomstasjon fra Thune til Hoffsveien. Les mer HER.

Vern av Bestumkilen

Bestum, januar 2007

Småbåtsutvalget har foreslått å utvide antallet båtplasser i Bestumkilen uten at alle relevante parter har blitt involvert. Blant de som nå protesterer mot planene er kajakk- og rofolket i Bestumkilen - «Bestumkilens venner"». I tillegg har Bestum vel ei heller vært informert/forespurt om planene. Klikk på logoen til Akersposten nedenfor for å følge diskusjonen. Vi følger saken videre.

Akersposten

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap: kr. 200 per år

Vipps til 101569

eller

Konto: 1720 51 85402

Leder:

Per Øyvind Hansen

Mobil: 922 48 004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.