Skip to main content

Bestums historie – utparsellering

Utparselleringen akselererer

Da Drammensbanen ble åpnet i 1872 fikk løkkebebyggelsen langs Drammensveien et skubb mot vest og mot Bestum (6,138).

Strandlinje medfølger

Nedre Bestums store strandlinje, som strekker seg fra innerst i Bestumkilen og til dagens Vækreøveien, ble utparsellert til dem som kjøpte de største tomtene. Parsellene var ca. 5 alen brede, og de ble brukt som badehustometer og båtfester.

Stranden ble senere erhvervet av Aker kommune til havneanlegg (6,136).

Badehus

Løkkene i vest

Vestover fra Christiania ble det utparsellert løkker: Fra Bestum: Sjølyst, Dølestuen, Vennersborg (1, 105).

Ullern sogn

Den nedre delen var utparsellert, det gjaldt Bestum, Hoff, Øvre Smestad, Ullern opp til og med Røa og en del av Vestre Voksen. Hele området var en sammenhengende rekke av villaområder (1,156).

Bekkefaret 4, bnr 78.

Hit ble i 1923 det s. k. Dyvekes Hus som opprinnelig lå ved Konowsgate 7 flyttet. Det mest karakteristiske ved denne tømmerbygningen er svalgangen ved gavlen. Den gamle svalgangsdøren er interessant. Huset er selvsagt ikke fra Dyvekes tid (hennes hus lå på en annen kant av Gamlebyen og var i mur) men det er dog av høy alder. Ved flyttingen viste det seg at vinduene hadde vært ekstraordinært lave. Bygningen har opprinnelig inneholdt tre rum og loft. Det eldste materialet er bearbeidet bare med øks og kniv. Til samme sted er også flyttet en gammel stallbygning som lå ved nobels gate 16 (3).