header 724x266 05

Bestum historie – jurisdiksjon

Aker lagrette

Han (Christoffer Hjort) stevnet derfor Peder Olsen for Aker lagrette, og den 13. november 1613 ble det på Akers rette tingstue avsagt dom av 12 lagrettsmænd, nemlig Nils Borgen, Laurits Skøien, Peder Bestum, Chritoffer Bestum … og i nærvær av … og Hans Ulleren lendsmand sammesteds (s. 132). 1