header_01
header_02
header_03
header_04
header_05
header_06
header_07
header_08
header_09
header_10
header_11
header_12
header_13
header_14
header_15
header_16
header_17
header_18
header_19
header_20
header_21
header_22
header_23
header_24
header_25
nyheter

Årsmøte i Bestum Vel - 7. april kl. 18

Bestum Vel innkaller herved alle interesserte til årsmøte torsdag 7. april 2022 kl. 18.00 i Vækerøstuene. Det vil også være mulig å delta via:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE2OGM5NzItNDg4My00YzEyLTg3MTAtZjgxNzAwMjIzYmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205764a73-8c6f-4538-83cd-413f1e1b5665%22%2c%22Oid%22%3a%22ff54e7b1-704a-4a89-b1a2-88025c24604f%22%7d 

 

Agenda for årsmøtet:

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Årsberetning 2021

3. Regnskap 2021

4. Vækerøstuene

5. Vækerø politistasjon

5. Valg av styre for perioden 2022

6. Annet

 

Vanlig tradisjon har vært servering av kaffe og kringle, så også i 2022. Send gjerne lenke til denne siden videre til en nabo eller andre bekjente på Bestum. Se til høyre på denne siden og hvor lett det er å bli medlem via Vipps eller bank.

Velkommen!


 

Bli medlem!

Medlem via Vipps

fb art

Klikk på logoen for å gå til våre Facebook-sider.

Været akkurat nå

Klikk på kartet for å få en oppdatert værmelding for Bestum-området på yr.no.

Været på Bestum

Oslo velforbund

Bestum Vel er medlem Oslo velforbund (tidl. KUV) og du finner mer om dette HER.

Kontaktinfo

Bestum Vel
Org.nr. 917 145 652

Medlemsskap kr. 200 per år.
Vipps til 101569 eller
Konto 1720 51 85402

Leder Per Øyvind Hansen
922 48 004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søk i bestum.no