header 01

Støymålinger på Vækerø

Bestum, desember 2015.

 

cowi

Etter en langvarig kamp mot Jernbaneverket fikk berørte naboer og Bestum Vel til slutt en beregning av innendørs støy i to eneboliger i Nedre
Skogvei 20 og 24 på Vækerø. Konsulentfirmaet COWI gjennomførte målingene i desember 2015. Bestum Vel vil sammen med de berørte naboene vurdere rapporten.

 

Du kan lese hele rapporten ved å klikke på bildet.

 

 

 

 

 


Kontaktinfo

Bestum Vel
Postboks 375 Skøyen
0213 Oslo
Org.nr. 917 145 652

Per Øyvind Hansen
922 48 004
E-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap 2017
Kr. 200,-
1720 51 85402

Søk i bestum.no