header 01

arkiv nyheter

Drastisk endring av Skøyen

Bestum november 2012

dittOslo skoyenOle Wiig presenterte planene for et 17 et. bygg ved Sofienlund på Skøyen. BU-leder Carl Oscar Pedersen ser skeptisk ut.

Seminaret om utviklingen av Skøyen munnet ut i en til dels hissig debatt. Flere etterlyste en masterplan for ­Skøyen.

SKØYEN: Mange møtte opp på det åpne seminaret hvor utviklingen av Skøyen sto i sentrum. Som knutepunkt vil Skøyen i fremtiden få T-banestasjon på en linje som går fra Majorstua til Fornebu. Ekspressbusser fra Bærum vil stoppe på Skøyen med overgang til jernbane, T-bane og trikk. Det er forventet store utbyggingsprosjekter, som vil dra nye tusener av mennesker til området.

Må bli levende

Flere av innlederne understreket viktigheten av å skape gode byrom og grønne områder. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) viste til at ny T-bane til Fornebu med stasjon på Skøyen og med E18 under bakken ville endre bydelen vesentlig. Skøyen vil bli et trafikknutepunkt med bymessig fortetting og i fremtiden vil vi kunne få nye boområder langs Bestumkilen med plass til 5000 nye boliger.

Miljø- og samferdselsbyråd, Ola Elvestuen (V) viste til at Skøyen var en død bydel etter arbeidstid. Skøyen må bli et levende sted. Nøkkelen er kulturaktiviteter som gjør Skøyen til et attraktivt sted å være, også for folk fra andre kanter av byen, sa Elvestuen og understreket viktigheten av å ha gode gå- og sykkelstrategier inkludert i planene for utviklingen av Skøyen.

Les resten av artikkelen i dittOslo

Kontaktinfo

Bestum Vel
Postboks 375 Skøyen
0213 Oslo
Org.nr. 917 145 652

Per Øyvind Hansen
922 48 004
E-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap 2017
Kr. 200,-
1720 51 85402

Søk i bestum.no