header 01

arkiv nyheter

Nok en tømmervilla skal rives - Førerhundskolen neste?

foererhundskolenBestum, juli 2010

Vi har visst en stund at Førerhundskolen i Nedre Skogvei 13 skulle selges og nå er all aktivitet flyttet ut.

Fra bekymrede naboer har vi fått følgende melding: - Nå kom nabovarselet: den gamle flotte trebygningen skal rives og det skal bygges 9 – ni – hus på tomten. Vi som er naboer protesterer, og forhåpentligvis er dette noe Bestum Vel også kan ta tak i.

Det gjør vi og vil følge opp saken videre. Vi oppfordrer også våre medlemmer til involvering. Les forøvrig tidligere artikkel her på bestum.no.

Kontaktinfo

Bestum Vel
Postboks 375 Skøyen
0213 Oslo
Org.nr. 917 145 652

Per Øyvind Hansen
922 48 004
E-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap 2017
Kr. 200,-
1720 51 85402

Søk i bestum.no