header 01

arkiv nyheter

Adventveien 4 – nybygg på gang?

Adventveien 4 145x91Bestum, juni 2010

Det planlegges å bygge i Adventveien 4, og på nytt er det strid om en utbygging på Bestum. Saksnummer 201002927 hos plan- og bygningsetaten i Oslo omfatter bygging 2 eneboliger og tilbygg til eksisterende bebyggelse.

Slik Bestum Vel oppfatter saken er naboprotestene knyttet til bl.a. størrelse på nybyggene og innplassering i landskapet. Byantikvaren er også involvert fordi området hvor Adventveien 4 ligger er vurdert som antikvarisk verdifullt.

Bestum Vel følger saken videre. Klikk på bildet for å se en større versjon.

Kontaktinfo

Bestum Vel
Postboks 375 Skøyen
0213 Oslo
Org.nr. 917 145 652

Per Øyvind Hansen
922 48 004
E-post, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsskap 2017
Kr. 200,-
1720 51 85402

Søk i bestum.no